Vaše Česká filharmonie

Přišel mi poštou program České filharmonie na příští koncertní sezonu. Je zajímavý, ještě se k němu vrátím. K programu byl přiložen dopis podepsaný "Vaše Česká filharmonie". Moje filharmonie by rozplakala kámen.

"Hudba je krásná a plná hodnot", píše mi Filharmonie, "je nadčasová, tajemná i průzračná, plná emocí a vášní, ale i chladu, zla a nebezpečí, umí rozplakat i rozesmát, umí pohladit, jsou v ní osudy generací, zprostředkovává poznání."

A pak se to rozjede opravdu ve velkém: obohacující atributy, plnohodnotné, i když v kontextu dějin chvilkové bytí v naší hvězdné galaxii, nesdělitelné pocity sounáležitosti, genialita prostupující a dotýkající se všech dimenzí života.

Jsem dojat. To opravdu mohla psát jedině Filharmonie sama (nebo Eva Vítová). Když jsem byl abonentem OSR, přišel mi s programem dopis, ve kterém mi poděkovali a připomněli, do kdy mám zaplatit, abych si udržel své místo. I složenka byla přiložená.

Plnohodnotná, i když v kontextu dějin chvilková složenka.

4 comments: 1. Hm, když jsem loni srovnával programy foku a čf na tuto sezónu, vypadalo to, že není co hrát, protože tak v deseti až patnácti velkých skladbách (vesměs romantické a pozdně romantické symfonie a koncerty) se oba programy překrývaly... :-|

  ReplyDelete


 2. Příští rok to určitě nebude jiné, i když jsem ještě plány FOKu neviděl. A překrývá se to i po rocích - Alpskou symfonii hraje příští týden Mácal s FOK a za rok Alsopová s ČF.

  ReplyDelete


 3. Vida, našel jsem to - letos překryv:
  Schubert č. 7, Mahler č. 9, Franck d moll, Brahms č. 2, Beethoven č. 3, Schumann č. 1, Dvořák č. 9 a Čajkovský houslový koncert D dur... ale neporovnával jsem příliš důkladně, našlo by se toho asi víc...

  ReplyDelete
 4. To methods to|learn to} beat slot machines, you need to|you should|you have to} first know how they work. Slots are amongst the most well-liked on line casino video games throughout the world, both in land-based and online casinos. Slots are nearly totally right down to down to} chance, which means there is be} very little strategy concerned, and each player has the same odds of successful. You merely spin the reels and hope to match symbols alongside the varied paylines. For a more detailed breakdown of the principles, check out at|try} our page onhow to play slots. The prototypical slot machine was invented in Brooklyn in 1xbet the mid-1800s — it was a cash register-sized contraption and used precise taking part in} playing cards.

  ReplyDelete