Bravissimo: Řešení prvních dvou kol a ukončení soutěže

Jaké že byly správné odpovědi?

V dirigentových pohybech je tím základním pohyb rukou dolů na první dobu. A protože na poslední dobu se ruce vrací do původní polohy, hned z toho plynou pohyby dvoučtvrťového taktu: dolů - nahoru.

Ve 3/4 taktu se přidává na druhou dobu "úkrok stranou" a vzniká takový trojúhelník: pravou rukou dolů - doprava - zpět šikmo vlevo nahoru.

A konečně ve 4/4 taktu se na poslední dvě doby ruce vrací po původní trajektorii: pravou rukou dolů - doleva - doprava - nahoru.

Beethovenova Pátá symfonie je tou symfonií, kde se první věta diriguje dvakrát pomaleji než je předepsáno. Jde o 2/4 takt.

Skladatelem, který v symfoniích zavrhl klavírní myšlení, byl Gustav Mahler, a klavírními transkripcemi se proslavil Franz Liszt.

A protože vás odpovídalo tak málo, že by bylo až nedůstojné soutěžit, děkuji všem třem soutěžícím a soutěž končím. Třeba mě to přinutí sem psát častěji...

No comments:

Post a Comment